art_nad_0045a.jpg
art_nad_0045b.jpg

Tytuł

"Ulica Chłodna - w drodze na zakupy"

Opis

"Ulica Chłodna - w drodze na zakupy" – awers i rewers karty pocztowej.

Data

1921 r.

Etykiety

Kolekcja