art_nad_0044a.jpg
art_nad_0044b.jpg

Tytuł

Fotografia młodej pary

Opis

Fotografia młodej pary, wykonana w zakładzie fotograficznym Karola Buchcara – awers i rewers

Data

lata 30. XX w.

Etykiety

Kolekcja