art_nad_0043a.jpg
art_nad_0043b.jpg

Tytuł

Fotografia młodej pary

Opis

Fotografia młodej pary, wykonana w zakładzie fotograficznym Karola Buchcara przy ul. Chłodnej 58 – awers i rewers.

Data

lata 30. XX w.

Etykiety

Kolekcja