bog_rog_0023_muranow.jpg

Tytuł

Podwórko przy ul. Nowolipki 19

Opis

Dzieci na placu zabaw przy ul. Nowolipki 19

Data

05.06.1977 r.

Etykiety

Kolekcja