ann_ter_0009_muranow.jpg

Tytuł

Podwórko przy ul. Nowolipki

Opis

Dziewczynka na rowerze na podwórku przy ul. Nowolipki 24.

Data

1956 r.

Etykiety

Kolekcja