jan_dzi_0011_czyste.jpg

Tytuł

Teren Centrali Zaopatrywania Instytucji Ubezpieczeń Społecznych, ul. Skierniewicka 16/20 róg Siedmiogrodzkiej.

Opis

Mężczyzna z dzieckiem na terenie Centrali Zaopatrywania Instytucji Ubezpieczeń Społecznych, ul. Skierniewicka 16/20 róg Siedmiogrodzkiej.

Data

1960 r.

Etykiety

Kolekcja