luc_woj_1639.JPG

Tytuł

Skrzyżowanie ulic Grzybowskiej i Karolkowej

Opis

Skrzyżowanie ulic Grzybowskiej i Karolkowej.
Za ogrodzeniem widoczne pozostałości nieistniejących już przedwojennych zabudowań Zakładów Philipsa (późniejszych Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg) na ul. Karolkowej. Obecnie fragmenty tych zabudowań są wkomponowane w kompleks biurowy Karolkowa Business Park, którego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2011 r., a skończyła w grudniu 2014 r.

Data

grudzień 2010 r.

Etykiety

Kolekcja