luc_woj_1523.jpg

Tytuł

Kamienica Ignacego Partowicza przed remontem elewacji

Opis

Kamienica Ignacego Partowicza na rogu ulic Chłodnej i Żelaznej (Żelazna 75A/Chłodna 25).
Kamienica powstała w latach 1937-38 według projektu Edwarda Hersteina. W czasie II wojny światowej została zniszczona w dużym stopniu, ale odbudowano ją w latach 1958-59 według projektu Stanisława Marzyńskiego.
Wpisana do Rejestru Zabytków.
Z lewej strony widoczny pawilon, w którym mieści się „Oberża pod Czerwonym Wieprzem”, a za nim blok Osiedla Za Żelazną Bramą.
Po prawej stronie - kamienica Markowskiego.

Data

kwiecień 2007 r.

Etykiety

Kolekcja