luc_woj_1549.JPG

Tytuł

Ul. Chmielna 130 i 128

Opis

Najniższe kondygnacje kamienic przy ul. Chmielnej 130 i 128.
Kamienica Szmula i Ruchli Gartsztajnów przy ul. Chmielnej została zbudowana pomiędzy 1896 a 1900 r. Składała się 3-piętrowego budynku frontowego oraz trzech 4-piętrowych oficyn. W czasie II wojny światowej uszkodzeniu uległ dach, a oficyna poprzeczna została całkowicie zniszczona. Rozebrano ją ok. 1946 r., a w latach 60. XX w. zostały skute tynki oraz wystrój elewacji. Budynek wysiedlony, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Kamienica Naftala i Frajdy Nisenszalów przy ul. Chmielnej 130 została wybudowana w latach 1896-97. Składała się 3-piętrowego budynku frontowego oraz trzech 4-piętrowych oficyn. W czasie II wojny światowej uszkodzeniu uległ dach. Niedługo po wojnie rozebrano oficynę poprzeczną, a w latach 60. XX w. zostały skute tynki oraz wystrój elewacji. Budynek wysiedlony, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Data

styczeń 2012 r.

Etykiety

Kolekcja