muz_poz_0027_mirow.jpg

Tytuł

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przy ul. Chłodnej

Opis

Wyposażenie w wozy strażackie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Koszarach Mirowskich.

Data

XXI w.

Etykiety

Kolekcja