muz_poz_0023_mirow.jpg

Tytuł

Cmentarz przy Kościele św. Karola Boromeusza

Opis

Tymczasowy cmentarz wokół Kościoła św. Karola Boromeusza.

Data

lata 40. XX w.

Etykiety

Kolekcja