muz_poz_0022_mirow.jpg

Tytuł

Wspinalnia strażacka przy ul. Ciepłej

Opis

Strażacy w trakcie ćwiczeń na wspinalni przylegającej do ściany szczytowej kamienicy Ciepła 19.

Data

lata 20-30. XX w.

Etykiety

Kolekcja