grz_kur_1135.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Wolską

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Wolską przed rozbiórką związaną z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja