grz_kur_1075.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Wolską

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Wolską po przebudowie związanej z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią.
W tle Po lewej stronie widoczny budynek przy ul. Wolskiej 84/86 oraz wieża kościoła św. Wojciecha. Po prawej - budynek mieszkalny przy ul. Wolskiej 91.

Data

kwiecień 2019 r.

Etykiety

Kolekcja