grz_kur_1050.JPG

Tytuł

Tablica na kościele św. Wawrzyńca

Opis

Tablica na ścianie kościoła św. Wawrzyńca na terenie Reduty Wolskiej.
Napis: „We wrześniu 1939 r. na historycznej reducie 56 dostępu do Warszawy przed hitlerowskim najeźdźcą bronili żołnierze 40 pułku piechoty „Dzieci Lwowskich” pod dowództwem bohaterskiego porucznika Zdzisława Pacaka, późniejszego pułkownika Armii Krajowej ps. Kuźmirski. Legendarnemu dowódcy, jego dzielnym żołnierzom poległym bohaterom spoczywającym na miejscowym cmentarzu wieczna chwała i wdzięczność ludu Warszawy”.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja