grz_kur_1039.JPG

Tytuł

Krzyż upamiętniający śmierć generała Sowińskiego

Opis

Krzyż na cmentarzu przy kościele św. Wawrzyńca na terenie Reduty Wolskiej.
Napis na pomniku: „Tu zginął Ś. P. jenerał Józef Sowiński broniąc Warszawy 6 września 1831 r.".
Krzyż prawdopodobnie powstał w dwudziestoleciu międzywojennym, W roku 2008, a następnie 2009 został poddany pracom konserwatorskim.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja