grz_kur_1037.JPG

Tytuł

Miejsce pamięci przy kościele św. Wawrzyńca

Opis

Miejsce pamięci przy kościele św. Wawrzyńca.
Napis na tablicy: „Nieznani mieszkańcy Woli i powstańcy polegli w walce w sierpniu 1944 r. Cześć ich pamięci”.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja