grz_kur_1000.JPG

Tytuł

Miejsce pamięci przy ul. Sowińskiego

Opis

Miejsce pamięci przy ul. Sowińskiego 28.
Napis na tablicy: "Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. Tu 1 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali 8 Polaków”.

Data

kwiecień 2019 r.

Etykiety

Kolekcja