jan_dzi_0005_czyste.jpg

Tytuł

Skwerek na ul. Wolskiej

Opis

Skwerek na ul. Wolskiej przy Stadionie Robotniczego Klubu Sportowego „Sarmata”.

Data

ok. 1961 r.

Etykiety

Kolekcja