grz_kur_0668.JPG

Tytuł

Miejsce pamięci u zbiegu ulic Staszica i Górczewskiej

Opis

Miejsce pamięci, tzw. krzyż Tchorka, u zbiegu ulic Staszica i Górczewskiej.
Tablica upamiętniająca masową egzekucję z 5 sierpnia 1944 r.

Data

2016 r.

Etykiety

Kolekcja