grz_kur_0609.JPG

Tytuł

Centrum Handlowe Fort Wola

Opis

Nieczynne centrum handlowe Fort Wola (działało w latach 2001-2017), widok od strony torów tzw. dużej linii obwodowej.
W tle widoczny budynek biurowy dawnych Zakładów Mechanicznych PZL Wola.

Data

grudzień 2016 r.

Etykiety

Kolekcja