luc_woj_1480.jpg

Tytuł

Skrzyżowanie ulic Krochmalnej i Żelaznej.

Opis

Skrzyżowanie ulic Krochmalnej i Żelaznej. W tle widać przzedwojenne zabudowania przy ul. Chłodnej 29 oraz Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51. Po prawej stronie widać blok mieszkalny przy ul. Żelaznej 75.

Data

wrzesień 2008 r.

Etykiety

Kolekcja