luc_woj_1459.jpg

Tytuł

Budynki przy ul. Olbrachta 4 i 6.

Opis

Przedwojenny budynek przy ul. Olbrachta 4 i budynek mieszkalny przy Olbrachta 6.

Data

czerwiec 2013 r.

Etykiety

Kolekcja