luc_woj_1173.jpg

Tytuł

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A (dawniej ul. Bema 65)

Opis

Budynki biurowe dawnej fabryki "Lilpop, Rau & Löwenstein".

Data

lipiec 2013 r.

Etykiety

Kolekcja