luc_woj_0938.jpg

Tytuł

Ul. Grzybowska

Opis

Ul. Grzybowska widok w kierunku ul. Towarowej.
Po lewej stronie widoczne: budynek Platinium Towers oraz hotel Hilton.

Data

Październik 2013 r.

Etykiety

Kolekcja