dar_pie_0016.jpg

Tytuł

Stacja Warszawa Młynów

Opis

Stacja Warszawa Młynów (nazwa funkcjonująca od 2018 r.; przed przebudową linii obwodowej stacja nosiła nazwę Warszawa Koło).
Za zabudowaniami peronu widoczny budynek przy ul. Sokołowskiej 29/37.

Data

czerwiec 2019 r.

Etykiety

Kolekcja