pio_swi_0004.jpg

Tytuł

Skrzyżowanie ul. Żelaznej i al. Solidarności

Opis

Skrzyżowanie ul. Żelaznej i al. Solidarności.
Widoczne budynki mieszkalne przy al. Solidarności 149 oraz Żelaznej 82/84 i 76.

Data

2019 r.

Etykiety

Kolekcja