grz_kur_0504.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Wolską

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Wolską po przebudowie związanej z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią.
Po lewej stronie widoczne budynki przy ul. Wolskiej 88 i 84/86 oraz wieża kościoła św. Wojciecha. Po prawej - budynki mieszkalne przy ul. Wolskiej 87 i 91.

Data

maj 2019 r.

Etykiety

Kolekcja