grz_kur_0475.JPG

Tytuł

Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Prostej

Opis

Budowa kompleksu biurowego Mennica Legacy Tower na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Prostej (prace rozpoczęto w 2016 r.).
W tle przedwojenna narożna kamienica przy ul. Pereca 16, a za nią budynek mieszkalny Mennica Residence.

Data

2019 r.

Etykiety

Kolekcja