ewa_kas_0140.jpg

Tytuł

Budynek Mennicy Polskiej S.A. u zbiegu ulic Żelaznej i Grzybowskiej

Opis

Wyburzanie budynku Mennicy Polskiej - ukończony w 1994 r., wyburzony w 2016 r. Obecnie (stan na marzec 2019 r.) w tym miejscu znajduje się zespół budynków mieszkalnych Mennica Residence.
Od lewej krawędzi zdjęcia widoczne także: kamienica przy ul. Żelaznej 64 oraz blok Osiedla za Żelazną Bramą.
Po prawej stronie nieistniejący już budynek biurowy przy ul. Żelaznej 54 (wyburzony w 2018 r.), a za nim ukończony w 2016 r. biurowiec Wisher Enterprise (Grzybowska 43).

Data

2016 r.

Etykiety

Kolekcja