grz_kur_0420.JPG

Tytuł

Ul. Kasprzaka 29/31

Opis

Rozbiórka zabudowań dawnej Fabryki Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Świerczewskiego przy ul. Kasprzaka 29/31 (widok od tyłu). Widoczne bloki osiedla Bliska Wola oraz wieża ciśnień i budynek administracyjny fabryki Świerczewskiego.
Obecnie (stan na 2018 r.) w tym miejscu budowany jest kompleks Bliska Wola Tower.

Data

grudzień 2017 r.

Etykiety

Kolekcja