grz_kur_0409.JPG

Tytuł

Dawne Zakłady Mechaniczne PZL Wola

Opis

Zabudowania na terenie dawnych Zakładów Mechanicznych PZL Wola.

Data

marzec 2018 r.

Etykiety

Kolekcja