grz_kur_0369.jpg

Tytuł

Pałacyk Biernackich

Opis

Pałacyk Biernackich z oficyną - ul. Wolska 27/29. Obecnie mieści się tu klasztor karmelitanek bosych. W tle widoczny biurowiec Warsaw Spire oraz kościół parafii św. Klemensa Hofbauera.

Data

sierpień 2018 r.

Etykiety

Kolekcja