grz_kur_0360.JPG

Tytuł

Dawna drukarnia przy ul. Ogrodowej 31/35

Opis

Nieistniejący już budynek dawnej drukarni przy ul. Ogrodowej 31/35 (rozebrany w czerwcu 2018 r.). Widok od tyłu, w stronę ul. Ogrodowej. Po prawej stronie widać fragment kamienicy przy ul. Ogrodowej 13/29.

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja