grz_kur_0355.JPG

Tytuł

Dawna drukarnia przy ul. Ogrodowej 31/35

Opis

Nieistniejący już budynek dawnej drukarni przy ul. Ogrodowej 31/35 (rozebrany w czerwcu 2018 r.). Widok od strony ul. Ogrodowej. Po lewej stronie widoczny fragment kamienicy przy ul. Ogrodowej 13/29. W tle po prawej stronie widać fragment bloku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 76.

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja