grz_kur_0352.JPG

Tytuł

Ul. Studzienna 5

Opis

Wejście na klatkę schodową kamienicy przy ul. Studziennej 5 (na rogu ulic Studziennej i Jana Kazimierza).

Data

sierpień 2017 r.

Etykiety

Kolekcja