grz_kur_0290.jpg

Tytuł

Centrum Handlowe Jupiter

Opis

Centrum Handlowe Jupiter zajmujące pomieszczenia dawnego Domu Słowa Polskiego, widok od ul. Towarowej. W tle od lewej strony widoczny biurowiec X kompleksu Generation Park, hotel Hilton oraz biurowiec Prosta Office Centre.

Data

sierpień 2017 r.

Etykiety

Kolekcja