luc_woj_0618.JPG

Tytuł

Grób Reinholda Bosaa

Opis

Aleja K-6 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

Data

6.12.2014 r.

Etykiety

Kolekcja