luc_woj_0521.jpg

Tytuł

Zdjęcie nagrobkowe

Opis

Zdjęcie nagrobkowe na grobie Aleksandra Borgstroema. Aleja 50-41 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

Data

26.06.2015 r.

Etykiety

Kolekcja