art_nad_0030_mirow.jpg

Tytuł

Zabytkowy bruk na ul. Chłodnej

Opis

Zabytkowy bruk na ul. Chłodnej z fragmentem torów tramwajowych.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja