krz_wil_0007.jpg

Tytuł

ul. Nowolipki 29

Opis

Chłopiec pozujący do zdjęcia przed blokiem na ul. Nowolipki 29.

Data

1968 r.

Etykiety

Kolekcja