krz_wil_0001.jpg

Tytuł

ul. Nowolipki 29

Opis

Kobieta z dziećmi przy bloku na ul. Nowolipki 29.

Data

1956 r.

Etykiety

Kolekcja