elz_sob_0001_mirow_.jpg

Tytuł

Budowa osiedla Mirów II

Opis

Budowa osiedla Mirów II przy ul. Ogrodowej. Wysokie bloki od lewej: Ogrodowa 5 i 3. W środku widoczny budynek szkoły przy Ogrodowej 3A.

Data

I poł. lat 50. XX w.

Etykiety

Kolekcja