luc_woj_0268_czyste.jpg

Tytuł

Zabudowania zajezdni tramwajowej przy ul. Siedmiogrodzkiej

Opis

Zabudowania zajezdni tramwajowej przy ul. Siedmiogrodzkiej, widok od strony ul. Karolkowej.

Data

2013 r.

Etykiety

Kolekcja