jan_roz_0028.jpg

Tytuł

Skwer Sybiraków przy ul. Chłodnej

Opis

Widoczny budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 przy ul. Chłodnej 3 oraz blok przy ul. Krochmalnej 2.

Data

10.06.2006 r.

Etykiety

Kolekcja