bog_rog_0055_czyste.jpg

Tytuł

Wesołe miasteczko przy skrzyżowaniu ulicy Towarowej i alei Solidarności (ówczesnej gen. Karola Świerczewskiego)

Opis

Dzieci w wesołym miasteczku przy skrzyżowaniu ulicy Towarowej i alei Solidarności (ówczesnej gen. Karola Świerczewskiego).

Data

1979 r.

Etykiety

Kolekcja