zes_szk7_0050_mirow.jpg

Tytuł

Nauka pisania na maszynie

Opis

Uczniowie podczas lekcji maszynopisania w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46.

Data

lata 60. XX w.

Etykiety

Kolekcja