zes_szk7_0044_mirow.jpg

Tytuł

Egzamin maturalny

Opis

Uczniowie podczas pisania egzaminu maturalnego w Technikum Ekonomicznym nr 3 przy ul. Chłodnej 36/46.

Data

1.06.1968 r.

Etykiety

Kolekcja