grz_kur_0069_ulrychow.jpg

Tytuł

Balkon zrujnowanego budynku przy ul. Jana Olbrachta 22

Opis

Balkon zrujnowanego budynku przy ul. Jana Olbrachta 22.

Data

2016 r.

Etykiety

Kolekcja