grz_kur_0063_ulrychow.jpg

Tytuł

Zrujnowany budynek przy ul. Jana Olbrachta 22

Opis

Zrujnowany budynek przy ul. Jana Olbrachta 22. Z lewej strony ściana boczna budynku przy Jana Olbrachta 24.

Data

2016 r.

Etykiety

Kolekcja